Háztartási gép szerviz Budapesten és Pest megyében
Budapesten és Pest megyében

Electrolux hibakódok

()

Mosógép hibakód

hibakódJelentésAzmegoldás okai Fix

E10

E11

Nincs víz. Az időtúllépés túllépte.
 • Nyomáshiány A Vízellátásban.
 • Eltömődött Öblítő Rendszer.
 • Bemeneti Szelep Meghibásodása.
 • A Triac Modul Bontása.
 1. Ellenőrizze A Vízellátás Nyomását.
 2. Ellenőrizze A Szívótömlőt. Talán Továbbadta.
 3. Ellenőrizze A Bemeneti Szelep Tekercsét. Ha Hibás, Cserélje Ki.
 4. Vizsgálja Meg A Vezérlőmodult.
Е13Szivárgás van a rendszerben.légmentes zárás.Ellenőrizze az MCA-t és annak alkatrészeit a sérülés szempontjából. Távolítsa el a szivárgást.

E20

E21( egyes C2 modelleknél)

Hiba a vízelvezetésben. Időkorlát: 10 perc.
 • A Lefolyó Rendszer Elzáródik.
 • A Szivattyú Meghibásodása.
 • Az Elektronikus Egység Meghibásodott.
Mi a teendő, ha hiba jelenik meg:
 1. Tisztítsa Meg A Leeresztő Csövet, A Szűrőt, A Szivattyút Az Eltömődéstől.
 2. Ellenőrizze A Szivattyú Tekercselését, Szükség Esetén Cserélje Ki.
 3. Ellenőrizze A Vezérlőpanelt.
E23Leeresztési hiba. Hibás triac elektronikus kártya.Ha az Electrolux mosógép kijelzőjén az E23 kód be van kapcsolva, azt jelenti, hogy egy triac kiégett. Felelős a szivattyú működéséért.

A probléma megoldására egy vezérlőmodul tesztelése történik.

Karbantartható triac telepítése.

E24Problémák a víz elvezetésekor. A triac és a szivattyú közötti érintkezés megszakadt.Törött kábelezés.A kábelek ellenőrzése, a sérült területek szigetelése, a kábel teljes cseréje.
E31A nyomáskapcsoló meghibásodása.Az MCA nyomáskapcsoló meghiúsult, ami felelős az autó vízszintjéért.A nyomáskapcsoló cseréje. Javítsa meg a vezetékeket a vezérlőmodulhoz.
E32Mit jelent az E32 kód:
 • Nyomásérzékelő Hibája;
 • Megsértése A Töltőrendszerben.
okai:
 1. A Víz Hiányzik.
 2. A Vízbevezető Rendszer Elzáródása.
 3. A Nyomásérzékelő Meghibásodása( Nyomáskapcsoló).
Mi a teendő:
 1. Kapcsolja Ki Az Elzárószelepet, Ellenőrizze, Hogy Van-E Víz.
 2. Tisztítsa Meg A Töltőtömlőt És A Szűrő Szűrőt.
 3. Tisztítsa Meg A Nyomásérzékelő Csövét, Cserélje Ki.
E33Problémák a nyomásérzékelőkkel és a relémelegítővel.A jelzések, az eltömődés és a nagyfeszültség közötti inkonzisztencia a hálózaton.Hogyan lehet eltávolítani a hibát:
 1. Ellenőrizze A Hálózati Feszültséget.
 2. Tisztítsa Meg Az Érzékelőcsöveket Az Eltömődésektől, Hibás Működés Esetén Cserélje Ki.
E34A nyomáskapcsoló helytelen működése a 2. szintű tiltással.A nyomáskapcsoló vagy a kábelezési hiba meghibásodása.A probléma kiküszöböléséhez tisztítsa meg a szintérzékelő csövet az eltömődéstől. Szereljen fel egy szervizelhető érzékelőt. Ellenőrizze és javítsa a vezetékeket.
E35Meghaladta a tartályban megengedett vízmennyiséget.A pressosztát megszakadása.Hogyan állíthatom vissza az E35:
 1. Ellenőrző Présosztát Hibát.
 2. Szervizelhető Elem Telepítése.
E36A TENA védőrelé törése.A relé nem sikerült, ami megvédi a fűtőtestet a víz be nem kapcsolásától.A védő relé ellenőrzése.
E37Az 1. vízszint érzékelője meghibásodott.érzékelőhiba.ellenőrző érzékelő.Hibaelhárítás.
E38Nincs jel a pressostatból.Az Electrolux mosógépben lévő nyomócső eltömődése.Hogyan orvosolható a helyzet: az
 • Ellenőrizze Az
 • Csőszint-Kapcsoló Eltömődését, Az
 • Cseréjét.
E39A víz túlfolyó érzékelő meghibásodása.érzékelő törés.A túlfolyó érzékelő vizsgálata.
E3AA fűtőelem relé nem sikerült.A TENA relé bontása.A hiba törléséhez ki kell cserélnie az elemet.
E41Jelzi, hogy a nyílászáró nem szorosan zárva van.Az ajtó nincs teljesen zárva.Nyomja le az ajtót, amíg teljesen ki nem záródik.
E42Mit jelent az E42 kód: a sraffozási zár( UBL) megszakadt.Hibás UBL.Jó UBL-zárolás ellenőrzése és telepítése.
E43Hiba a vezérlőpult triakjában, amely az UBL működéséért felelős.Az SMA Electrolux triacja sikertelen.Az elektronikus tábla vizsgálata, a triac cseréje.
E44Problémák az ajtó záró érzékelővel.érzékelő törés.Telepítse újra az elemet.
E45zavaró kábelezés UBL.Hibás érintkezők, kábelezés a modul és az UBL között.Javítsa ki az ajtózárat.
E51Motor triac hibás CM.Egy rövidzárlat miatt a triac motor kiégett.Az elektronikus egység javítása. A triac változása.
E52A tachogenerátor nem érintkezik az elektronikus egységgel.

A terem megsértése Az érzékelő megtartó alátét – valószínűleg leugrott.

érzékelő meghibásodása.

 1. Az Alátét Beszerelése A Helyére.
 2. Új Tachogenerátor Telepítése.
E53A triac és a mosógép motorja közötti problémák.vezérlő áramkör megsértése.Ellenőrző és javító áramkör.
E54A motor hátoldalának 2 reléjének 1. érintkezőit öntjük.Érintkező vagy reléhiba.Érintkezők javítása, fordított relé cseréje.
E55A motor bekötése hibás.bekötési problémák.

Huzalozás javítása.

A motor ellenőrzése, új rész beszerelése.

E56Az E56 hiba megjelenik a CMA kijelzőn: a fordulatszámmérő nem ad jelet.Törött fordulatszámmérő vagy annak bekötése.A fordulatszámmérőt ki kell cserélni.
E57Túl nagy feszültség: több mint 15 Amp.A feszültség meghaladja a normál értéket. A vezetékek, a motor vagy a vezérlőkártya esetleges károsodása.
 1. Ellenőrizze És Telepítse Az Új Vezetékeket.
 2. A Mosógép Elektromos Motorjának Cseréje.
 3. Telepítse Újra Az Elektronikus Áramköri Lapot.
E58A motor bejövő áramja meghaladja a megengedett értéket: több mint 4,5 A.bekötés, motor vagy elektronikus modul probléma.
 1. A Kábelezés Módosítása.
 2. Modul Ellenőrzése És Javítása.
 3. CM Motor Cseréje Meghibásodás Esetén.
E59A tachogenerátor nem ad jelet három másodperc elteltével a motor indítása óta.A probléma az alábbi lehet:
 • A Vezérlő Áramkör Megsértése;
 • Hibás Fordulatszámmérő;
 • Bontás;Hajtómotor;
 • Elektronikus Modulhibák.
 1. Ellenőrizze És Módosítsa A Vezetékeket.
 2. Új Fordulatszámmérő Telepítése.
 3. A Motor CMA Cseréje.
 4. Elektronikus Fizetés Javítása.
E5AA hűtőfűtés meghaladta a megengedett értéket.Problémák a vezérlőegységgel.blokkváltás.
E5BFeszültség csökken: kevesebb, mint 175 V.Problémák a vezetékekkel vagy a táblával.javító áramkör, telepítse újra az elektronikus áramköri lapot.
E5CTúlfeszültség: több mint 430 V.Vezérlőpult meghibásodása.Karbantartható tábla telepítése.
E5DNincs jel az FCV-től, vagy az FCV 2 másodpercnél hosszabb ideig nem kap jelet.Hibás vezérlőpult.Vezérlőegység cseréje.
E5Az FCV és az áramköri kártya csatlakozása megszakadt.Hibás vezérlőpult.modul módosítása. Az
E5FAz FCV ismételt cseppek eredményeként folyamatosan kér konfigurációs adatokat.Az elektronikus egység vagy annak vezetékeinek meghibásodása.A probléma megoldásához javítani kell a csatlakozásokat vagy a modult.
E60, E61A kijelzőn világít – vízmelegítő hiba.

Az öndiagnosztikai AGR Electrolux indítása. Normál üzemmódban a kód nem jeleníthető meg.

A víznek nem volt ideje felmelegedni a megadott időben.

TENA tesztelése és cseréje.
E62A vízmelegítés túl magas: több mint 88 fok.
 • A TENA Hőmérséklet Érzékelő Meghibásodása.
 • Hiba A Fűtőben.
 1. Termisztorellenőrzés. Szervizelhető Elem Telepítése.
 2. TENA Tesztelése Sérülés És Meghibásodás Esetén. Változtassa Meg Az Alkatrészeket.
E66A fűtésvédő relé törése.Meghibásodott relé vagy vezérlő áramköre.Meg kell javítani az áramkört sérülés vagy a relé cseréje esetén.
E68Áramszivárgás.A fűtőelem meghibásodása.A fűtőelem vagy az Electrolux mosógép más részeinek cseréje.
E71Hiba a hőmérséklet érzékelőben( túlbecsült ellenállás).
 • Rövidzárlat Hőmérséklet Érzékelő Vagy Érintkezői.
 • A Fűtőelem Burkolatának Meghibásodása.
A fűtőelem, hőmérséklet-érzékelő vagy érintkezőinek ellenőrzése és cseréje.
Е74A termisztor elhelyezkedése megszakadt.A hőérzékelő helytelenül van elhelyezve.Állítsa a termisztort eredeti helyzetébe.
E82választó hiba.Ha hiba történt, a vezérlőmodul meghibásodott, az áramkör megszakadt, vagy a választó hibás volt.A meghatározott elemek ellenőrzése és módosítása.
E83A jelválasztó dekódolásának lehetetlensége.

A hibakód csak az AGR teszt üzemmódban jelentkezik.

Az elektronikus egység meghibásodott.

Csere blokk.
E84A modul nem ismeri fel a recirkulációs szivattyút.Hibás vezérlőpult.Új rész telepítése.
E85

A recirkulációs szivattyú rendellenes.

Hibás tirisztoros elektronikus modul.

Ennek oka lehet rövidzárlat, tirisztoros égés.Telepítse újra a modult.

E91

E92

Az érintkező megszakad, vagy nincs interfész az elektronikus kártyával.Elektronikus áramkör meghibásodása.Szervizelhető elem telepítése.
E93A konfiguráció helytelen.Adja meg a helyes konfigurációs kódot.
E94Helytelen program végrehajtása adott konfigurációval.Nem illékony memóriahiba.Memória felülírása vagy cseréje.
E95Helytelen kapcsolat a főlap és a memória között.Kapcsolat megtört.

Az áramköri kapcsolatok és az

EEPROM vizsgálata. A nem illékony memória teljesítményének ellenőrzése.

E96Nincs összefüggés a tábla és a csatlakoztatott( nem csatlakoztatott) elemek között.Ellenőrizze a lap és az elemek közötti konzisztenciát.
E97A választókészülék és a tábla diszkréciója.konfigurációs hiba.A főegység cseréje.
E98Kommunikációs hiba az elektronikus kártya és a motor vezérlő része között.Sérülésvezérlő áramkör. Modul meghibásodása.Javítás, sérült vezetékek szigetelése. Vezérlő modul módosítása.
E99Az audio rész és az elektronika helytelen csatlakoztatása.A vezérlőegység és a kábelezés törése.Szervizelhető elemek telepítése.
E9ANem rendelhető szoftver a modul és a hangszóró között.Elektronikus egység cseréje.

EA1

EA3

 1. DSP Hiba.
 2. Leválasztott DSP Motor.
DSP vagy modul hibája. Hibás kábelezés vagy meghajtó öv.
 1. Az Elektronikus Modul Cseréje.
 2. Csatlakozásvezérlés.
 3. Új Hajtószíj Telepítése. Az
EA2DSP nem ismerhető fel.Meg kell változtatni az Electrolux mosógép vezérlőegységét.

EA4

EA5

A DSP vagy a tirisztor meghibásodása.Problémák a kapcsolatok láncával, modulhibával.
 1. A Csatlakozó Áramkör Javítása.
 2. Telepítse Újra A Modult.
 3. DSP Csere.
EA630 másodperc elteltével nincs adat a dob forgatásáról.A feltöltött CM nem rendelkezik redőnyökkel. Problémák a meghajtó övvel vagy a DSP-vel.
 1. Zárja Be A Dobot.
 2. Telepítsen Egy Új Övet.
 3. DSP Módosítása.
EB0, EB1
EB0, EB1
Tápellátás hiba( feszültség nem megfelelő).Az elektronikus hálózat megzavarása.hálózati ellenőrzés.
ЕВ2Nagyfeszültség a hálózatban.hálózati ellenőrzés.
ЕВ3Alacsony feszültség a hálózatban.hálózati ellenőrzés.

EBE

ENE

A védelmi áramkör meghibásodott.elektronikus modul problémák.A fő modul módosítása.

EVF

EHF

A védelmi áramkör nincs felismerve.Blokk problémák.blokkcsere.
EC1Elakadt bemeneti szelep.Hibás szelep, kábelezés vagy blokk.Új elemek telepítése meghibásodás esetén.
EC2A zavarosság érzékelője meghibásodott.Ellenőrizze és módosítsa a zavarosság érzékelőt.
EF1A leeresztési idő túllépve.A vízelvezető rendszer eltömődött. Problémák a leeresztő szivattyúval.Mi a teendő a hiba javításához:
 1. A Leeresztő Tömlő És A Szűrő Tisztítása.
 2. Szivattyúváltás.
EF2Leeresztéskor túl sok hab képződött.A mosószer mennyiségének túllépése. Eltömődött leeresztő szűrő vagy tömlő.
 1. A Leeresztő Rendszer Tisztítása.
 2. A Mosószer Használatának Ellenőrzése.
 3. A Leeresztő Szivattyú Diagnosztikája.
EF3Az Aquastop rendszer válaszolt. Szivárgás volt a leeresztő szivattyúban.A szivattyú vagy annak vezetékeinek sérülése.
 1. Huzalozás Javítása.
 2. Szervizálható Szivattyú Telepítése.
EF4A bemeneti szelepek működnek, de az áramlásérzékelőből nincs jel.Nincs víz.Fordítsa el a zárószelepet. Nézze meg, van-e víz.
EF5kiegyensúlyozatlanság. Spin Stop.A dobban lévő mosás elvesztette egyensúlyát.Manuálisan nyissa ki a ruhát. Indítsa újra az alátétet, és ellenőrizze annak működését.
EN1Nem megfelelő teljesítményfrekvencia.Problémák a tápegységgel vagy a vezérlőegységgel.
 1. Hálózati Ellenőrzés.
 2. Elektronikus Fizetés Javítása.
EN2A hálózati feszültség túllépve.Elektronika cseréje.
EN3Elégtelen feszültség.Elektronika cseréje.

Mosogatógép hibakód

 • i10 – Water supply issue. The required water level is not reached within the time period. Possible inlet valve fault.
 • i20 – Wastewater drainage fault.
 • i30 – Aque-stop system turned on. Possible leak.
 • i50 – Circulation pump motor failure. Possible short circuit.
 • i60 – Temperature sensor indicating a fault. Insufficient heating or overheating.
 • i70 – NTC sensor fault.
 • i80 – Data exchange issue between the microprocessor and the EEPROM.
 • i90 – Control board error.
 • iA0 – An arm cannot rotate properly or a faulty sensor.
 • iB0 – Turbidity sensor fault.
 • iC0– Electronic control board fault. 
 • iD0, iAd0 – Circulation motor sensor error.
 • iF01 – Insufficient water supply during the washing stage.
 • #LOC – Door lock error.
 • Er-03 – Wash motor/pump failed.

Szárítógép hibakód

E31

Moisture sensor frequency too high

Check/Repair

Check for any metal or foreign objects stuck between the moisture sensor bars. If you find nothing stuck between the moisture sensor bars, unplug the dryer and check the moisture sensor wire harness for damage. Replace the wire harness if damaged. If the wire harness is intact, replace the electronic control board.

 
E32

Moisture sensor frequency too low,

 
E42

Door sensing error

 
E51

Motor relay failure

 
E52

Motor stopped or not starting

 
E53

Motor centrifugal switch failure

 
E54

Motor sensing failure

 
E61

Heater relay failure

E63

Heating element shorted to ground

 
E64

Open heating element circuit

 
E65

High limit thermostat tripped open too many times (Electric dryer)

 
E66

Thermal limiter tripped

 
E67

Heating sensor failure

 
E71 or E72

Outlet thermistor failure

 
E73

Inlet thermistor failure

 
E74

Drive motor relay failure

 
E91

Communication, error,

E92

User interface control and electronic control board mismatch

 
E93

Machine configuration error

 
E94

Cycle configuration error

 
E97

Program mismatch

 
EA1

Incoming power frequency out of limits

 
EA2

Incoming line voltage is above 130 volts AC

 
EA3

Incoming line voltage is below 90 volts AC

 
EA4

Improper wiring on the terminal block

 
EA5

Electronic control board defective

 
EF1

Blocked exhaust vent

 
EF3

Maximum dry time has expired

EF8

Stuck key on the user interface control

 

Mennyire volt hasznos ez a bejegyzés?

Kattintson egy csillagra az értékeléshez!

Átlagos értékelés / 5. Szavazatok száma:

Eddig nincs szavazat! Legyen Ön az első, aki értékeli ezt a bejegyzést.