Háztartási gép szerviz Budapesten és Pest megyében
Budapesten és Pest megyében

Bosch-hibakódok

()

Mosogatógép hibakód

E12: Vízkőfelhalmozódás a fűtőrendszerben

E14: Hiba a feltöltő rendszerben vagy a vízbemenetnél. Ellenőrizd, hogy nincs-e megtörve a bemeneti tömlő, és, hogy a bemeneti csap ki van-e nyitva

E15: A biztonsági kapcsoló vizet észlelt az alapcsatornában. Zárd el a csapot és hívj szervizt!

E16: Hiba a feltöltő rendszerben vagy a vízbemenetnél. Ellenőrizd, hogy nincs-e megtörve a bemeneti tömlő, és, hogy a bemeneti csap ki van-e nyitva

E17: Hiba a feltöltő rendszerben vagy a vízbemenetnél. Ellenőrizd, hogy nincs-e megtörve a bemeneti tömlő, és, hogy a bemeneti csap ki van-e nyitva.

E18: Hiba a vízbemenetnél. Az E18 hibakódnak több oka is lehet.

E22: A szűrűk eltömődtek. Tisztítsd meg a szűrőket.

E23: Szennyvízszivattyú hibája. Hívj szakembert!

E24: Hiba a vízelvezetésben. Az E24 hibakódnak több oka is lehet.

E25: A szivattyú eltömődött, vagy a fedele nincs megfelelően csatlakoztatva.

E01 – E05: All these codes (E01, E02, E03, E04 and E05) indicate a power module failure

You’ll likely need to replace the module and may have to be configured in a specific way.

E06: Door switch fault

A door switch fault could be caused by a broken lock, and you’ll be able to see on inspection of your machine whether this is the case. Just find your replacement door lock on our site. 

E07: Dryer fan faulty

The dryer fan fitted on some models dries your dishes after a wash so without it you’ll have to wait for your dishes to air dry. If Faulty you can fit a new fan to bring your dishwasher back to full working order again.

E08: The machine has detected too low a water level in the tub

Check the machine is filling correctly and if when running you stop the machine the water level should be above the filter grill but below the door seal. If it is low check the flow sensor next to the inlet valve.

E09: Heating circuit fault

It’s most likely a failed heating element which has caused this fault, but could be the control board.

E10: Heat pump scaled up

In hard water areas heating elements that come into contact with water like those in washing machines and dishwashers can become coated in limescale. Limescale build up makes your dishwasher run less efficiently, and can eventually cause the heating element to block up. You can avoid limescale build up in future with monthly use of a dishwasher cleaner that tackles limescale build up.

E11: NTC thermistor fault

Faulty thermistor or thermistor wiring this is the temperature sensor and usually fitted in the sump of the machine.  Suspect the sensor if no other problem is found.

E13: Hot water inlet temperature too high, greater than 75°C

This is usually only applicable to machines in the Americas as most other markets do not have hot water inputs.
If your machine is connected to your hot water supply, turn down the temperature of your hot water. If not, there could be a problem with this sensor in your dishwasher.

E14: Reed switch flow sensor fault

This is the sensor close to the water inlet valve that measures the amount of water into the machine. If it sticks or fails the machine cannot identify how much water it has been filled with and you will need to replace it.

E15: Water in base

Water in the base of the dishwasher indicates there is a leak somewhere, or the machine has foamed up and the foam has leaked over the splash seal into the base of your appliance. You’ll need to both drain the water and fix any leak to prevent this problem from reoccurring.

E16: Inlet valve fault

If not enough water is getting into your dishwasher, there’s most likely a fault with either the water supply or the inlet valve which lets the water in. This part can be replaced, but valves vary from model to model so be sure to get the right one.

E17: Water level too high – flow sensor

The opposite problem to the above, this indicates that there’s too much water in the machine. There could be a faulty inlet valve, or as the description of the error suggests, it could be the flow sensor which is faulty.

E18: Water level too low

This is another indicator that the water valve which lets in water could have failed. But if you’re not sure of the cause, our video on diagnosing filling and dispenser problems in a dishwasher may help.

 

E20: Winding resistance of circulating pump fault

This fault indicates there is a short or break in the electrics in either the circulating pump or motor of the dishwasher. The machine will need to be taken apart and the pump motor tested with a multimeter to confirm the cause of this error.

E21: Circulating pump blockage

There are a number of possible causes for this fault including blocked pipes or spray jets or possibly a failed capacitor on the wash motor.

E23: Winding resistance of drain pump fault

If the drain pump is blocked or broken it will need replacing. You can find your replacement here.

E24: Drain filters blocked

If your drain filters are blocked you’ll need to remove and clean them. If you’re not sure where the filters are located on your machine or they are so gunked up that they need replacing, watch Helen explain here:

 

E25: Drain pump blocked or pump cover missing

If your drain pump is blocked you’ll need to investigate. It’s possible you’ll be able to remove the blockage without the need to buy any replacement parts, but it’s also possible you’ll need to replace the pump or pump cover.

E26: Water switch fault

We believe this is the switch on the left of the machine that monitors the flow of water into the machine. If water backs up it will raise a float operating this switch and stop filling and start emptying. This can be caused by a grease build up in the hose to the sump but if the switch fails or sticks it will need replacing.

E28: Turbidity sensor fault

The turbidity sensor identifies how ‘clean’ the rinse water is. If it is cloudy the machine runs an extra rinse to ensure the dishes are rinsed clean. If you see this error start by running a machine cleaner through as it may be caused by a bit of grease or other debris in the sensor. If this does not cure the problem suspect the sensor itself.

Bosch mosógép

Kód:

Mit jelent

A hiba okai

Mi a teendő

F01

Ajtó probléma

Az ajtó nem megfelelően vagy egyáltalán nem záródik.

Nyissa ki, majd zárja be újra az ajtót extra erővel.

Ellenőrizze, hogy a felesleges szennyes nem akadályozza-e az ajtó záródását.

F02

Vízellátási probléma

A vízellátás el van zárva.

A víznyomás túl alacsony.

A vízbeszívó rendszer szűrője eltömődött.

Ellenőrizze a víznyomást és azt, hogy a vízellátás nyitva van-e.

Tisztítsa meg a szűrőt.

F03

Vízelvezetési probléma (a víz nem folyik el tíz perc alatt).

A csövek eldugultak.

A szivattyú meghibásodott.

Hibás vízelvezetés-szabályozó elektronika.

Tisztítsa meg a tömlőket és a csatlakozókat.

Javítsa meg vagy cserélje ki a szivattyút.

Javítsa meg az elektronikát.

F04

Vízszivárgás jelenik meg.

A csatlakozások és a csövek szivárognak.

Ellenőrizze a szivárgásokat és javítsa ki azokat.

F16

Ajtó probléma

A készülék ajtaja nincs bezárva.

Csukja be a készülék ajtaját.

F17

Vízfelvételi probléma (a víz túl sokáig tart, vagy egyáltalán nem érkezik a gépbe)

A bemeneti tömlő szűrője eltömődött.

A víznyomás a csövekben túl alacsony.

A vízellátó csap elzáródott.

Tisztítsa meg a szűrőt.

Ellenőrizze a nyomást.

Nyitott csap.

F18

Vízelvezetési probléma (a víz túl sokáig tart a lefolyás)

A lefolyószivattyú eltömődött vagy elromlott.

A vízszintérzékelő nem működik.

Tisztítsa meg a szivattyút, vagy cserélje ki.

Cserélje ki az érzékelőt.

F19

Vízmelegítési probléma (a víz túl sokáig melegszik, és a mosás hideg vízzel folytatódik).

Hibás fűtőelem.

Az áramkör feszültsége túl alacsony.

A hőmérséklet-érzékelő meghibásodott.

Ellenőrizze és cserélje ki a fűtőelemet.

Ellenőrizze a feszültséget.

Cserélje ki az érzékelőt.

F20

Probléma a vízmelegítéssel (felmelegszik olyan helyzetben, amikor nem kellene melegednie)

A fűtésérzékelő meghibásodott.

A fűtőelem reléje nem működik.

Ellenőrizze az alkatrészeket, és cserélje ki őket működő alkatrészekre.

F21

Probléma a dobdal (a dob leáll, ha a motor nem működik zavartalanul)

A tachogenerátor nem működik.

A tolató relé meghibásodott.

Ellenőrizze az alkatrészeket, és cserélje ki őket működő alkatrészekre.

F22

Probléma a hőmérséklet-érzékelővel

Törés az érzékelő áramkörében.

Az érzékelő meghibásodott (pl. rövidzárlat).

Ellenőrizze az érzékelőt és a csatlakozásokat, cserélje ki a hibás alkatrészeket.

F23

Autostop aktiválva

A gép tartálya tele van vízzel.

Az érzékelő áramkörében megszakadás van.

Keresse meg az esetleges szivárgásokat és ellenőrizze a vezetékeket.

F25

Aquasensor probléma.

Az érzékelő szennyezett (pl. berakódott) vagy eltört.

A vízelvezető rendszer vagy a nyomáskapcsoló meghibásodott.

Ellenőrizze az érzékelőt, tisztítsa meg az esetleges berakódásokat, vagy cserélje ki egy működő alkatrészre.

Ellenőrizze a pressosztátot és a vízelvezető rendszert, cserélje ki a hibás alkatrészeket működő alkatrészekre.

F26

Probléma a pressosztáttal

A nyomásérzékelő meghibásodott.

Az érzékelő csatlakozóvezetékei megszakadtak.

Ellenőrizze a pressosztátot és annak vezetékáramköreit, hogy nincs-e benne hiba. Cserélje ki a hibás alkatrészeket szervizelhető alkatrészekre.

F27

Probléma a pressosztáttal

Az érzékelő rosszul van beállítva (rosszul kalibrálva).

Ellenőrizze a pressosztátot és állítsa be az új értékeket.

F28

Áramlásérzékelő probléma

Maga az érzékelő vagy a hozzá tartozó vezeték hibás.

Ellenőrizze az érzékelőt és az érzékelő vezetékezését.

F29

Probléma az áramlásérzékelővel (nem érzékeli a vízáramlást)

A víz nem folyik be a készülékbe, mert a csövek eltömődtek vagy a beömlő rendszer elromlott.

Az érzékelő nem működik.

Ellenőrizze a gép vízellátásáért felelős elemeket.

Ellenőrizze az érzékelő helyes működését.

F31

A gép maximális vízszintje túllépte a megengedett értéket.

A leeresztésért felelős szivattyú elromlott vagy eltömődött.

A lefolyócső eltömődött.

A mágnesszelep meghibásodott.

A pressosztát beállításai hibásak.

Ellenőrizze a gép leürítéséért felelős elemeket.

F34

Ajtózár probléma (nem záródik)

A zár elromlott vagy mechanikai akadály miatt nem zárható.

Ellenőrizze a zár működését, az ajtónyakörvet és a vezetékeket.

F36

Probléma a napfénytető zárjával

A zár elromlott vagy a zárvezérlő modul nem működik.

Ellenőrizze a zár és a vezérlőmodul működését.

F37

Hőmérsékletérzékelő probléma (a készülék tovább működik, de a víz nem melegszik fel)

Az érzékelő elromlott.

Az érzékelő vezetékezése megsérült.

Ellenőrizze az érzékelőt és annak vezetékezését.

F38

Probléma a hőmérséklet-érzékelővel (a mosás folytatódik, de a víz hideg marad)

Rövidzárlat történt.

Ellenőrizze az érzékelőt és annak vezetékezését.

F40

Szinkronizációs probléma

A hálózati értékek nem a tűréshatáron belül vannak.

Ellenőrizze az ellátórendszert és javítsa az adatokat.

F42

Motorprobléma (motor túlfordulás)

A vezérlőmodul nem működik (gyakran a triac kiégése okozza)

Ellenőrizze a triacot, és forrasztja vissza.

F43

Probléma a motorral (nem forog)

A tachogenerátor elromlott.

A dob vagy a motor mozgásának mechanikai akadálya van (pl. szennyes).

A vezérlőmodul nem működik.

Ellenőrizze a tachogenerátort és a vezérlőmodult. Ellenőrizze, hogy nem került-e szennyes a dobba.

F44

Motorprobléma (nincs fordított forgás)

A vezérlőmodul megsérült (gyakran a triac vagy a tolató relé a hibás).

Ellenőrizze az alkatrészeket, és cserélje ki működőképesekre.

F59

Probléma a 3D érzékelővel

Az érzékelő hibás.

A tápegység meghibásodott.

Szoftverhiba történt.

A vezeték megszakadt.

Ellenőrizze az alkatrészeket, és cserélje ki őket szervizelhető alkatrészekre.

F60

F60 Áramlásérzékelő probléma

A víznyomás túl alacsony.

Az érzékelő meghibásodott.

Ellenőrizze a víznyomást és magát az érzékelőt.

F61

Probléma az ajtóval

Az ajtózár hibás jele a zárszerkezet meghibásodása vagy sérült vezetékezés miatt.

F61 Ajtózár probléma Az ajtózár hibás jele vagy sérült vezeték.

F63

Funkcionális biztonsági probléma

A processzor nem működik.

Szoftverhiba jelenik meg.

Ellenőrizze és cserélje ki a vezérlőmodult.

F67

Kártyakódolási probléma.

A vezérlőmodul helytelen kódolása.

Szoftverhiba történt.

Kódolja át a modult, vagy cserélje ki a kártyát.

Е02

Probléma az elektromos motorral

A motor vagy a motor részei nem működnek.

Probléma van a gép elektronikájával.

A motor vezetékezése megsérült.

Ellenőrizze a motor és áramköreinek helyes működését. Ellenőrizze a gép elektronikus alkatrészeinek megfelelő működését.

Е67

Hiba a vezérlőmodul kódolásában.

A kódolás nem helyes.

Töltse ki a modult, vagy cserélje ki egy új modulra.

Szárítógép hibakód

Error CodeFault Description
E:01Overheating issue caused by a clogged exhaust air path
E:11Overheating issue caused by a clogged exhaust air path
E:12Overheating issue caused by a clogged exhaust air path
E:03The maximum drying time has been exceeded
E:13The maximum drying time has been exceeded
E:17Lint screen temperature sensor error
E:18Heater temperature sensor error
E:20 through E:26Defective control module

Mennyire volt hasznos ez a bejegyzés?

Kattintson egy csillagra az értékeléshez!

Átlagos értékelés / 5. Szavazatok száma:

Eddig nincs szavazat! Legyen Ön az első, aki értékeli ezt a bejegyzést.